Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum

Dominica III Paschae
Ant. ad communionem

Ant. ad communionem Lc 24, 35


Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum
in fractióne panis, allelúia.


Ad libitum pro anno B Lc 24, 46-47


Oportébat Christum pati, et resúrgere a mórtuis tértia die,
et prædicári in nómine eius pæniténtiam,
et remissiónem peccatórum in omnes gentes, allelúia.


Ad libitum pro anno C Cf. Io 21, 12-13


Dixit Iesus discípulis suis: Veníte, prandéte.
Et accépit panem, et dedit eis, allelúia.

III Niedziela Wielkanocna
Antyfona na komunię

Rok A: Łk 24, 35


Uczniowie poznali Pana Jezusa
przy łamaniu chleba. Alleluja.


Rok B: Łk 24, 46-47


Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał;
w imię Jego będzie głoszone nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Alleluja.


Rok C: Por. J 21, 12-13


Jezus powiedział do swoich uczniów: Chodźcie, posilcie się.
Wziął chleb i podał uczniom. Alleluja.