Quasi modo géniti infántes

Dominica II Paschae seu de divina misericordia
Ant. ad introitum 1 Petr 2, 2

Quasi modo géniti infántes,
rationábile, sine dolo lac concupíscite,
ut in eo crescátis in salútem, allelúia.

Vel: 4 Esdr 2, 36-37

Accípite iucunditátem glóriæ vestræ,
grátias agéntes Deo,
qui vos ad cæléstia regna vocávit, allelúia.

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
Antyfona na wejście 1 P 2, 2

Jak niedawno narodzone niemowlęta,
pragnijcie duchowego niesfałszowanego mleka,
abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Alleluja.

Albo: 4 Ezd 2, 36-37

Radujcie się i dziękujcie Bogu,
który was wezwał do królestwa niebieskiego. Alleluja.