Ecce de quo dicébat Ioánnes

In Baptismate Domini
Ant. ad communionem Io 1, 32.34

Ecce de quo dicébat Ioánnes:
Ego vidi et testimónium perhíbui, quia hic est Fílius Dei.

Chrzest Pański
Antyfona na komunię J 1, 32. 34

Oto Ten, o którym Jan powiedział:
Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.