Baptizáto Dómino, apérti sunt cæli

In Baptismate Domini
Ant. ad introitum Cf. Mt 3, 16-17

Baptizáto Dómino, apérti sunt cæli,
et sicut colúmba super eum Spíritus mansit,
et vox Patris intónuit:
Hic est Fílius meus diléctus,
in quo mihi bene complácui.

Chrzest Pański
Antyfona na wejście por. Mt 3, 16-17

Gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się niebiosa
i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego,
i zabrzmiał głos Ojca:
Ten jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie.