Manducavérunt, et saturáti sunt nimis

Dominica VI "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 77, 29-30

Manducavérunt, et saturáti sunt nimis,
et desidérium eórum áttulit eis Dóminus;
non sunt fraudáti a desidério suo.

Vel: Io 3, 16

Sic Deus diléxit mundum,
ut Fílium suum Unigénitum daret,
ut omnis qui credit in eum non péreat,
sed hábeat vitam ætérnam.

VI Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 78 (77), 29-30

Jedli i nasycili się w pełni,
Pan głód ich zaspokoił,
nie zawiódł ich pragnienia.

Albo: J 3, 16

Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Jednorodzonego Syna,
aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne.