Vídimus stellam eius in Oriénte

In Epiphania Domini
Ant. ad communionem Cf. Mt 2, 2

Vídimus stellam eius in Oriénte,
et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum.

Objawienie Pańskie
Antyfona na komunię por. Mt 2, 2

Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie
i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.