Ecce advénit Dominátor Dóminus

In Epiphania Domini
Ant. ad introitum Cf. Mal 3, 1; 1 Chr 29, 12

Ecce advénit Dominátor Dóminus;
et regnum in manu eius et potéstas et impérium.

Objawienie Pańskie
Antyfona na wejście por. Ml 3, 1; 1 Krn 29, 12

Oto przybył Pan i Władca,a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.