Iesus Christus heri et hódie

Sollemnitas Sanctæ Dei Genetricis Mariæ
Ant. ad communionem Hebr 13, 8

Iesus Christus heri et hódie, ipse et in sǽcula.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Antyfona na komunię Hbr 13, 8

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.