Misit Deus Fílium suum Unigénitum in mundum

Die 31 decembris
Ant. ad communionem 1 Io 4, 9

Misit Deus Fílium suum Unigénitum in mundum,
ut vivámus per eum.

31 grudnia
Antyfona na komunię 1 J 4, 9

Bóg zesłał na świat swojego Jednorodzonego Syna,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.