Die 31 decembris
Ant. ad introitum Is 9, 6

Puer natus est nobis, et fílius datus est nobis,
cuius impérium super húmerum eius,
et vocábitur nomen eius magni consílii Angelus.

31 grudnia
Antyfona na wejście Iz 9, 5

Dziecię się nam narodziło i Syn został nam dany,
na Jego ramionach spoczęła władza,
i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.