Per víscera misericórdiæ Dei nostri

Die 29 decembris
Ant. ad communionem Lc 1, 78

Per víscera misericórdiæ Dei nostri,
visitávit nos Oriens ex alto.

29 grudnia
Antyfona na komunię Łk 1, 78

Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce, którym jest Jezus Chrystus.