Sic Deus diléxit mundum

Die 29 decembris
Ant. ad introitum Io 3, 16

Sic Deus diléxit mundum,
ut Fílium suum Unigénitum daret,
ut omnis qui credit in eum non péreat,
sed hábeat vitam ætérnam.

29 grudnia
Antyfona na wejście J 3, 16

Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Jednorodzonego Syna,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne.