Deus noster in terris visus est

Sanctæ Familiæ Iesu, Mariæ et Ioseph
Ant. ad communionem Bar 3, 38

Deus noster in terris visus est,
et cum homínibus conversátus est.

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Antyfona na komunię por. Ba 3, 38

Nasz Bóg ukazał się na ziemi
i przebywał wśród ludzi.