Venérunt pastóres festinántes

Sanctæ Familiæ Iesu, Mariæ et Ioseph
Ant. ad introitum Lc 2, 16

Venérunt pastóres festinántes, et invenérunt Maríam
et Ioseph et Infántem pósitum in præsépio.

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Antyfona na wejście Łk 2, 16

Pasterze poszli z pośpiechem i znaleźli Maryję
i Józefa, i Niemowlę złożone w żłobie.