In Nativitate Domini - Ad Missam in die
Ant. ad communionem Cf. Ps 97, 3

Vidérunt omnes fines terræ salutáre Dei nostri.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień
Antyfona na komunię Ps 98 (97), 3

Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od naszego Boga.