In Nativitate Domini - Ad Missam in die
Ant. ad introitum Is 9, 6

Puer natus est nobis, et fílius datus est nobis,
cuius impérium super húmerum eius,
et vocábitur nomen eius magni consílii Angelus.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień
Antyfona na wejście Iz 9,5

Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany;
na Jego ramionach spoczęła władza,
i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.