In Nativitate Domini - Ad Missam in aurora
Ant. ad communionem Cf. Zac 9, 9

Exsúlta, fília Sion, lauda, fília Ierúsalem:
ecce Rex tuus véniet sanctus et salvátor mundi.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza o świcie
Antyfona na komunię por. Za 9, 9

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem.
Oto Król twój przychodzi do ciebie, Święty i Zbawiciel świata.