Lux fulgébit hódie super nos

In Nativitate Domini - Ad Missam in aurora
Ant. ad introitum Cf. Is 9, 2.6; Lc 1, 33

Lux fulgébit hódie super nos,
quia natus est nobis Dóminus;
et vocábitur admirábilis, Deus, Princeps pacis,
Pater futúri sǽculi: cuius regni non erit finis.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza o świcie
Antyfona na wejście por. Iz 9, 1. 5; Łk 1, 33

Światło zabłysło dzisiaj nad nami,
bo Chrystus nam się narodził.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju,
Ojciec Wieczności, a Jego królestwu nie będzie końca.