Verbum caro factum est

In Nativitate Domini - Ad Missam in nocte
Ant. ad communionem Io 1, 14

Verbum caro factum est, et vídimus glóriam eius.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w nocy
Antyfona na komunię J 1,14

Słowo stało się ciałem i oglądaliśmy Jego chwałę.