In Nativitate Domini - Ad Missam in nocte
Ant. ad introitum Ps 2, 7

Dóminus dixit ad me: Fílius meus es tu,
ego hódie génui te.

Vel:

Gaudeámus omnes in Dómino,
quia Salvátor noster natus est in mundo.
Hódie nobis de cælo pax vera descéndit.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w nocy
Antyfona na wejście Ps 2,7

Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.

Albo:

Radujmy się wszyscy w Panu,
dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.
Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.