Confiteántur Dómino misericórdiæ eius

Dominica V "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 106, 8-9

Confiteántur Dómino misericórdiæ eius,
et mirabília eius fíliis hóminum,
quia satiávit ánimam inánem,
et ánimam esuriéntem satiávit bonis.

Vel: Mt 5, 5-6

Beáti qui lugent, quóniam ipsi consolabúntur.
Beáti qui esúriunt et sítiunt iustítiam,
quóniam ipsi saturabúntur.

V Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 107 (106), 8-9

Niech dziękują panu za Jego dobroć,
za Jego cuda dla synów ludzkich,
bo głodnego nasycił,
a łaknącego napełnił dobrami.

Albo: Mt 5, 4. 6

Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem będą pocieszeni.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem będą nasyceni.