Revelábitur glória Dómini

In Nativitate Domini - ad Missam in Vigilia
Ant. ad communionem Cf. Is 40, 5

Revelábitur glória Dómini,
et vidébit omnis caro salutáre Dei nostri.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - wieczorna Msza wigilijna
Antyfona na komunię por. Iz 40, 5

Objawi się chwała Pańska
i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie przychodzące od naszego Boga.