Hódie sciétis, quia véniet Dóminus, et salvábit nos

In Nativitate Domini - ad Missam in Vigilia
Ant. ad introitum Cf. Ex 16, 6-7

Hódie sciétis, quia véniet Dóminus, et salvábit nos,
et mane vidébitis glóriam eius.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - wieczorna Msza wigilijna
Antyfona na wejście por. Wj 16, 6-7

Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić,
a rano ujrzycie Jego chwałę.