Sedébit Dóminus Rex in ætérnum

Domini Nostri Iesu Christi, Universorum Regis
Ant. ad communionem Ps 28, 10-11

Sedébit Dóminus Rex in ætérnum;
Dóminus benedícet pópulo suo in pace.

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Antyfona na komunię Ps 29 (28), 10-11

Pan zasiada na tronie jako Król na wieki.
Pan obdarzy swój lud pokojem.