Dignus est Agnus, qui occísus est

Domini Nostri Iesu Christi, Universorum Regis
Ant. ad introitum Ap 5, 12; 1, 6

Dignus est Agnus, qui occísus est,
accípere virtútem et divinitátem
et sapiéntiam et fortitúdinem et honórem.
Ipsi glória et impérium in sǽcula sæculórum.

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Antyfona na wejście por. Ap 5, 12; 1. 6

Baranek, który został zabity
godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie,
Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.