Si quis sitit, véniat ad me et bibat

Sacratissimi Cordis Iesu
Ant. ad communionem Io 7, 37-38

Dicit Dóminus:
Si quis sitit, véniat ad me et bibat.
Qui credit in me, flúmina de ventre eius fluent aquæ vivæ.

Vel: Io 19, 34

Unus mílitum láncea latus eius apéruit,
et contínuo exívit sanguis et aqua.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Antyfona na komunię J 7, 37-38

Pan mówi:
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije.
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

Albo: J 19, 34

Jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa
i natychmiast wypłynęła krew i woda.