Cogitatiónes Cordis eius in generatióne et generatiónem

Sacratissimi Cordis Iesu
Ant. ad introitum Ps 32, 11.19

Cogitatiónes Cordis eius in generatióne et generatiónem,
ut éruat a morte ánimas eórum et alat eos in fame.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Antyfona na wejście Ps 33 (32), 11. 19

Zamysły Jego serca trwają poprzez pokolenia,
aby ocalić od śmierci tych, którzy Mu ufają,
i żywić ich w czasie głodu.