Qui mandúcat meam carnem

Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi
Ant. ad communionem Io 6, 57

Qui mandúcat meam carnem et bibit meum sánguinem,
in me manet et ego in eo, dicit Dóminus.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Antyfona na komunię J 6, 56

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.