Cibávit eos ex ádipe fruménti

Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi
Ant. ad introitum Cf. Ps 80, 17

Cibávit eos ex ádipe fruménti,
et de petra melle saturávit eos.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Antyfona na wejście por. Ps 81(80), 17

Bóg karmi swój lud wyborną pszenicą i syci miodem z opoki.