Quóniam autem estis fílii

Sanctissimae Trinitatis Sollemnitas
Ant. ad communionem Gal 4, 6

Quóniam autem estis fílii,
misit Deus Spíritum Fílii sui in corda vestra
clamántem: Abba, Pater.

Uroczystość Trójcy Najświętszej
Antyfona na komunię Ga 4, 6

Na dowód tego, że jesteście synami,
Bóg wysłał do serc waszych Ducha Syna swego,
który woła: Abba, Ojcze.