Benedíctus sit Deus Pater

Sanctissimae Trinitatis Sollemnitas
Ant. ad introitum

Benedíctus sit Deus Pater,
unigenitúsque Dei Fílius,
Sanctus quoque Spíritus,
quia fecit nobíscum misericórdiam suam.

Uroczystość Trójcy Najświętszej
Antyfona na wejście

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
i Jedyny Syn Boży
oraz Duch Święty,
bo okazał nam swoje miłosierdzie.