Pater, si non potest hic calix transíre

Dominica in Palmis de Passione Domini
Ant. ad communionem Mt 26, 42

Pater, si non potest hic calix transíre,
nisi bibam illum, fiat volúntas tua.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Antyfona na komunię Mt 26, 42

Ojcze, jeśli nie może Mnie ominąć ten kielich
i muszę go wypić,
niech się stanie Twoja wola.