Lætáre, Ierúsalem

Dominica IV in Quadragesima
Ant. ad introitum Cf. Is 66, 10-11

Lætáre, Ierúsalem,
et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam;
gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis,
ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ.

IV Niedziela Wielkiego Postu
Antyfona na wejście por. Iz 66, 10-11

Raduj się, Jerozolimo,
zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie.
Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni,
weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.