Qui bíberit aquam, quam ego dabo ei

Dominica III in Quadragesima
Ant. ad communionem Quando legitur Evangelium de Samaritana: Io 4, 13-14

Qui bíberit aquam, quam ego dabo ei, dicit Dóminus,
fiet in eo fons aquæ saliéntis in vitam ætérnam.

Vel: Quando legitur aliud Evangelium: Cf. Ps 83, 4-5

Passer invénit sibi domum,
et turtur nidum, ubi repónat pullos suos:
altária tua, Dómine virtútum, Rex meus, et Deus meus!
Beáti qui hábitant in domo tua,
in sǽculum sǽculi laudábunt te.

III Niedziela Wielkiego Postu
Antyfona na komunię Jeżeli odczytano Ewangelię o Samarytance: J 4, 14

Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
stanie się ona w nim źródłem wytryskającej ku życiu wiecznemu.

Albo: Jeżeli odczytano inną Ewangelię: Ps 84 (83), 4-5

Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta:
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie wielbiąc Ciebie.