Illúmina fáciem tuam super servum tuum

Dominica IV "per annum"
Ant. ad communionem Cf. Ps 30, 17-18

Illúmina fáciem tuam super servum tuum,
et salvum me fac in tua misericórdia.
Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te.

Vel: Mt 5, 3-4

Beáti páuperes spíritu,
quóniam ipsórum est regnum cælórum.
Beáti mites, quóniam ipsi possidébunt terram.

IV Niedziela Zwykła
Antyfona na komunię Ps 31(30), 17-18

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą,
wybaw mnie w swoim miłosierdziu.
Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu.

Albo: Mt 5, 3. 5

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.