XXV Niedziela Zwykła

Posty 1 - 1 z 1


Posługa: Wierny świecki
Miasto: Pasieka Otfinowska, Kraków
Online
2016-09-10 18:09:04  

Śpiew na Wejście

Ojcze z niebios
Ludu kapłański
Boże, zmiłuj się nad nami
Bóg nad swym ludem
Boże, w dobroci
Pokładam w Panu ufność mą
Boże, jesteś moim Bogiem
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
Bóg jest miłością
Pan nie opuszcza nigdy
Przyjdźcie do mnie wszyscy
Kto się w opiekę
Serce me do Ciebie wznoszę
Kto się w opiekę

Śpiew na Przygotowanie Darów

Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Przykazanie nowe daję wam
Panie, umocnij wiarę naszą
Pan nie opuszcza nigdy
Miłujcie się wzajemnie

Śpiew na Komunię

O Panie, Tyś moim Pasterzem
Pasterzem moim dobrym jest
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
Jam jest Pasterz dobry
Tobie, Mądrości przedwieczna
Nieśmiertelny blasku Ojca
Ojciec nam powierzył Słowo
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
Boże Ojców naszych, Boże Abrahama
Zbliżam się w pokorze
Jam jest chlebem żywym

Śpiew na Uwielbienie

Chwalcie, o dziatki
Będę Cię wielbił, mój Panie
Najwyższemu Panu chwała (Siedl.)
Czego chcesz od nas, Panie
Radośnie Panu hymn śpiewajmy

Śpiew na Zakończenie

Niech żyje Jezus
Pobłogosław, Jezu drogi
Błogosław, Panie, nas
Dowolna pieśń ku czci NMP
Witaj Święta i poczęta
Panie, w ofierze
Matko niebieskiego PanaPan jest z Tobą, dzielny wojowniku :)

Szybka odpowiedź