Wspomnienie dowolne św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła

Posty 1 - 1 z 1


Posługa: Wierny świecki
Miasto: Pasieka Otfinowska, Kraków
Online
2016-09-10 17:39:28  

Śpiew na Wejście

O dobry Jezu, Ty chcesz
Błogosławione serca, które płoną
Chwalcie Pana wszyscy
Głoś imię Pana

Śpiew na Przygotowanie Darów

Przyjdźcie do mnie wszyscy
Tylko Bóg mi dopomoże
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska

Śpiew na Komunię

Witam Cię, witam
Ten, co był na krzyżu zawieszony
O Panie, Tyś moim Pasterzem
Jezu drogi, Tyś miłością
Bądź pochwalon na wieki

Śpiew na Uwielbienie

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Dałeś nam Chleb z nieba (1-2)

Śpiew na Zakończenie

Być bliżej Ciebie chcę
Bóg nad swym ludem
Idźcie na cały świat
Boże, zmiłuj się nad namiPan jest z Tobą, dzielny wojowniku :)

Szybka odpowiedź