XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA C

Posty 1 - 1 z 1


Posługa: Wierny świecki
Miasto: Pasieka Otfinowska, Kraków
Online
2016-09-03 10:53:18  

Śpiew na Wejście


Boże, obdarz Kościół Twój
Boże, lud Twój
Bóg nad swym ludem
Boże, jesteś moim Bogiem
Ciebie całą duszą pragnę
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (LG)
Po mrokach nocy (LG)
Wstanę i pójdę do mojego Ojca
Boże, zmiłuj się nad nami
Boże, w dobroci
Pieśni o Bożym Miłosierdziu
Kto się w opiekę
Pod Twą obronę
Być bliżej Ciebie chcę

Śpiew na Przygotowanie Darów


Składamy Ci, Ojcze
Serce me do Ciebie wznoszę
Z rąk kapłańskich
Wielbimy Krzyż Twój, Panie
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
Przykazanie nowe daję wam
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Miłujcie się wzajemnie
Wszystko Tobie oddać pragnę

Śpiew na Komunię

Jezusowi cześć i chwała
Witam Cię, witam
Oto święte Ciało Pana 
O Krwi najdroższa
O Panie, Ty nam dajesz
Sław, języku, tajemnicę
Sławcie usta Ciało Pana
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
To Ty, nasz Pan
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote
Chwal, Syjonie, Zbawiciela
Lauda Sion Salvatorem
Jezu, miłości Twej
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
Kto się w opiekę
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
Jezu, w Hostii utajony
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
Panie, pragnienia ludzkich serc
O mój Jezu, w Hostii skryty
O Panie, Tyś moim Pasterzem

Śpiew na Uwielbienie

Upadnij na kolana
Dzięki, o Panie
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

Śpiew na Zakończenie

Być bliżej Ciebie chcę
Idziesz przez wieki
Króluj nam, Chryste
Błogosław, Panie, nas
Dowolna pieśń ku czci NMP
O, której berła
Matko niebieskiego PanaPan jest z Tobą, dzielny wojowniku :)

Szybka odpowiedź