Wtorek XXIII tygodnia OZ

Posty 1 - 1 z 1


Posługa: Wierny świecki
Miasto: Pasieka Otfinowska, Kraków
Online
2016-09-03 09:49:56  

Śpiew na Wejście

Boże, w dobroci
Kto się w opiekę
Ojcze z niebios
Boże, obdarz Kościół Twój
Boże, zmiłuj się nad nami
Boże, lud Twój
O Ty Przedwieczny
O Miłosierdzia, miłosierdzia Panie
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
Ludu kapłański
Przystąpię do ołtarza Bożego
Bądźmy pokorni

Śpiew na Przygotowanie Darów

Boże, w dobroci
Idźcie na cały świat
Czego chcesz od nas, Panie
Z rąk kapłańskich
Na ofiarowanie (Przyjmij Panie nasze dary)
Pan, mój Wódz i Pasterz
Przyjmij Ojcze, Hostię białą

Śpiew na Komunię

Ciebie całą duszą pragnę
Boże mój, spragniony jestem Ciebie
Lud Twój, Panie
Panie, pragnienia ludzkich serc
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
Jezu, w Hostii utajony
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
O mój Jezu, w Hostii skryty
Zróbcie Mu miejsce

Śpiew na Uwielbienie

Głoś imię Pana
Dzięki, o Panie
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Panie mój, cóż Ci oddać mogę

Śpiew na Zakończenie

Najświętsza Panno
Pod Twoją obronę
O Krwi i Wodo
Cóż Ci, Jezu, damyPan jest z Tobą, dzielny wojowniku :)

Szybka odpowiedź