św. Joachim

Tytuł św.
Imiona Joachim
Nazwisko / Przydomek Brak danych
Wspomnienie 26 lipca
Tytuł Opis
O Anno i Joachimie Do św. Anny i Joachima (26 lipca)
Po nocy brzask następuje Do śś. Joachima i Anny
O, Joachimie Do św. Joachima
Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie
Bóg Dawidowi złożył obietnicę
Samopiąta Anno święta

Zaloguj się, aby dodać komentarz!