św. Anna

Tytuł św.
Imiona Anna
Nazwisko / Przydomek Brak danych
Wspomnienie 26 lipca
Tytuł Opis
Witaj, Pani, matko Matki
Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie Do św. Anny (26 lipca)
Anno święta, wielowładna Do św. Anny (26 lipca)
Ja sobie wybrałem Do św. Anny (26 lipca)
O Anno i Joachimie Do św. Anny i Joachima (26 lipca)
O święta Anno Do świętej Anny
Święta Anno, witam Cię Do św. Anny (26 lipca)
Witaj Anno, babko Wnuka Do św. Anny (26 lipca)
Po nocy brzask następuje Do śś. Joachima i Anny
Bóg Dawidowi złożył obietnicę
Samopiąta Anno święta
Święta Anno samotrzecia
Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie
Chwalmy Boga z wysokości
Witaj święta Anno, Matko Maryi
Wieczorne światło napełnia

Zaloguj się, aby dodać komentarz!