św. Wincenty a Paulo

Tytuł św.
Imiona Wincenty
Nazwisko / Przydomek a Paulo
Wspomnienie 27 września
Tytuł Opis
Ojcze ubogich i sierot patronie
Wielki ozdobo zachodniego kraju Do św. Wincentego a Paulo (27 września)
Dziś tryumf w niebie Quis novus
Głośmy w prawowiernych gronie
Pan mnie woła, gdzie rwie głód
Witaj, ojcze ukochany, co niebiosów zdobisz chór
Ojcze sierot i nędzarzy
Święty Wincenty, blaskiem światła wskazujesz drogę
Idźmy za świętym Wincentym a Paulo

Zaloguj się, aby dodać komentarz!