Psallite Domino - towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego [...]

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: ks. Józef Surzyński Mieczysław Surzyński
Wydano: 1908
Ilość stron: 222
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
71 Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał
72 Vexilla Regis
73 Wisi na krzyżu
75 Witaj ręko, Chrysta, prawa, od srogiej rany dziurawa
76 Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego
77 Zawitaj, Ukrzyżowany
78 Alleluja! Jezus żyje
79 Chrystus Pan zmartwychwstał
80 Chrystus zmartwychwstał jest
81 Dziś Chrystus, Król
82 Ofiarujmy chwałę w wierze Victimae paschali laudes
83 Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
84 Wesoły nam dzień dziś nastał
85 Wesoły nam dzień nastał, gdy Pan Chrystus zwyciężył
86 Witaj, dniu święty, żądany Salve festa dies
87 Wstał Pan Chrystus Surrexit Christus hodie
88 Złóżcie troski, żałujący Pone luctum
89 Jezu, nasz Odkupicielu
90 Wstąpił Pan Chrystus dnia tego
91 Pan Chrystus dnia świątecznego


Zaloguj się, aby dodać komentarz!