Zbiór pieśni p. Jarosława Dąbrowy

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Maciej Jarosław Dąbrowa
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
- Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał
- Aniele Boży, gdzie szukać Pana
- Arcykapłanie Nowego Przymierza
- Bądź pozdrowiona, Panno Maryjo, wielbimy Ciebie
- Bądź uwielbiony, Panie Jezu
- Bądźże pochwalone przenajświętsze Ciało
- Bezinteresownym darem dla bliźniego
- Bóg dał przykazania z miłości do ludzi
- Bóg jest Jeden, w Trzech Osobach
- Bóg uświęca wasz związek
- Bogu Najwyższemu niech brzmi wieczna chwała
- Boże nieskończony, Stwórco nieba, ziemi
- Boże, Ojcze wszechmogący i wieczny, Panie życia i śmierci
- Być świętym i ty możesz
- Być szczerym przed Bogiem O pokorze
- Błogosław nam Jezu Chryste, Zbawicielu
- Błogosławiona jesteś, Maryjo, i Boski owoc
- Chleb Aniołów. Manna z nieba
- Chleb powszedni przynosimy
- Chlebie żywy z nieba dany


Zaloguj się, aby dodać komentarz!