Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: ks. Michał Marcin Mioduszewski CM
Wydano: 1842
Ilość stron: 380
Źródło: Brak danych
Numer Tytuł Opis
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Tajemnicach Pańskich - Pieśń XIV. Głos, głos, głos dziś wesoły
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Tajemnicach Pańskich - Pieśń XV. Wszystkie narody przyjdźcie na gody
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń I. Dziś ludu Maryjański Stwórcy obietnicę wspomnij
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń II. Z gór wiekuistych, z Patryarchów łona
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń III. Oblecz się ziemio w złotolite szaty
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń IV. Ogromny piorun z iskierką w obłoku
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń V. Archanielski głos ośmiela
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń VI. Ocuć się, ziemio
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń VII. Spłyńcie dziś, spłyńcie wszech matek żale
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń VIII. Weselcie się nieba, piękności morza
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń IX. Ty, coś nieba jest ozdobą
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie - Pieśń X. Słudzy Maryi, wam pewne zbawienie
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Świętych Pańskich - Pieśń I. Zbiór Serafinów przeczyste źrenice
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Świętych Pańskich - Pieśń III. Wynijdź serc rozumnych święty obłoku
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Świętych Pańskich - Pieśń IV. Witaj, wodzu pustelników
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni o Świętych Pańskich - Pieśń V. Ożyjcie, upłynione wieki
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni Przygodne - Pieśń I. Boże, usłysz mnie, pragnę ja
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni Przygodne - Pieśń II. Rozmiłuję się w Tobie, Boże, moc moja
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni Przygodne - Pieśń III. Od piersi matki mam w Tobie nadzieję
PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni Przygodne - Pieśń IV. Pójdziemy, pójdziemy stąd w niewidome krainy


Zaloguj się, aby dodać komentarz!