Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Wawrzyniec Mizgalski
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Śpiewy otrzymane od autora.
Numer Tytuł Opis
02_05 Sławna Katanio i w szczęście bogata Do św. Agaty Sycylijskiej
02_06 Doroto, święta Dziewico Do św. Doroty
02_06 Pełni zapału, śpiewajmy z radością
02_07 Tam, na Syjonie, w jasnej koronie
02_10 Niech wierny lud jednogłośnie
02_10 Wieczności czas nastawa Do św. Scholastyki
02_14 Bracia wybrani przez Boga Hymn brewiarzowy
02_14 Święci Cyrylu, Metody, coście Słowiańskie narody Do św. Cyryla i Metodego
02_14 Walenty błogosławiony, krwią męczeńską ozdobiony Do św. Walentego
02_15 Mężu natchniony przez łaskę
02_15 Sprawiedliwości Słońce, Chryste
02_18 Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
02_21 Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
02_22 Czym jest dla Ciebie ziemska cześć
02_22 Na Boży rozkaz opadły kajdany Do św. Piotra Apostoła
02_22 Piotrze, błagamy, okaż moc swych kluczy
02_23 Boże, najwyższa nagrodo
02_24 Uwielbiam, Jezu, oblicze Twoje
02_24 Oblicze Boskie Zbawcy naszego
02_28 Pośrednik zeszedł z wysokiego nieba

Zaloguj się, aby dodać komentarz!