Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Wawrzyniec Mizgalski
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Śpiewy otrzymane od autora.
Numer Tytuł Opis
01_05 Raduj się, Matko Kościele Gaude Mater Ecclesia
01_10 Mężu natchniony przez łaskę
01_13 Hilary, doktor, który poznał Pana
01_15 Pawle, ozdobo pustyni Do św. Pawła z Teb
01_17 O Boski Mistrzu
01_18 Raduj się, ziemio węgierska
01_19 Dzisiaj sławimy pasterza Józefa
01_19 Ogień miłości niech już zapłonie Do św. Józefa Sebastiana Pelczara
01_19 Pan Bóg Ciebie wyniósł na swoje ołtarze Do św. Józefa Sebastiana Pelczara
01_20 Sebastyjanie, męczenniku święty Do św. Sebastiana
01_20 Pobłogosław, Sebastianie, dzień radosny
01_20 W Kościele od wieków Do św. Sebastiana
01_21 To dzień narodzin męczeńskich
01_21 Agnieszko, Święta Dziewico Do św. Agnieszki
01_21 Miłości Bożej gorejąca żarem
01_22 Gdy wstaje nam nowy dzień
01_23 Królu chwalebny wyznawców
01_23 Śpiewajmy hymny triumfu i sławmy dzisiaj z radością
01_25 Niechaj sławi Kościół cały
01_25 Oświeć nas, Pawle

Zaloguj się, aby dodać komentarz!