Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Wawrzyniec Mizgalski
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Śpiewy otrzymane od autora.
Numer Tytuł Opis
06_27 Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
06_28 Błogosław, Ireneuszu, dzień radosny
- O Światłości wiekuista, Boże
- Wzywana słodkim imieniem
- Cierpiącym duszom w czyśćcu pożarach
- O Jezu, nadziejo moja
- Ja wasz sercem jestem całym
- Pienia aniołów brzmią pod niebiosy
- Przyjmij od nas, Boże, tę świętą ofiarę
- Tobie, Boże, wznosim pienia Msza
- Wszyscy wierni śpiewajmy
- Kiedyż przyjdzie Sprawiedliwy
- Spojrzyj na Syna Twojego
- Witaj, Jezu nasz kochany
- Kiedy słyszę na obłokach anielskie śpiewanie
- Witam Cię, witam, Jezu
- O, błogosławiony żłobie
06_24 Rozwiąż już usta zmazane grzechami
- Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie
- Powiedzcie, pasterze mili

Zaloguj się, aby dodać komentarz!