Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Wawrzyniec Mizgalski
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Śpiewy otrzymane od autora.
Numer Tytuł Opis
01_16 Na franciszkańskim różanym krzewie
01_13 Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
01_15 Pawle, co pierwszy świata zgiełk rzuciłeś
01_20 Sebastianie, któryś poszedł śladem Słowa Wcielonego
01_18 Raduj się, ziemio węgierska
01_20 O Euzebiuszu, nasza radości
01_20 Euzebiuszu, mężu Boży
01_21 To dzień narodzin męczeńskich
01_21 Miłością Bożą gorejąca żarem
- Uwielbiam, Jezu, oblicze Twoje
- Ach, z oczu mego Pana
- O najświętszy Boże w niebie
- Aniele, tyś mi dany
- Niech cały świat to posłyszy
03_21 O Benedykcie, skarbie Króla niebios
07_11 O Benedykcie, skarbie Króla niebios
- Nadeszła oto godzina
- Oto Chleb Aniołów błogi
- Jezu, dawco przebaczenia
06_24 Już od młodości

Zaloguj się, aby dodać komentarz!