Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: Wawrzyniec Mizgalski
Wydano: Brak danych
Ilość stron: Brak danych
Źródło: Śpiewy otrzymane od autora.
Numer Tytuł Opis
07_01 Stworzeni na chwałę Twojego imienia
07_12 Naszej Ojczyzny wierny przyjacielu
07_21 Ciebie, o święty Wawrzyńcze, żar apostolski prowadzi
07_19 Blask Twej miłości Dziewico
07_22 Pieśnią pobożną sławimy Twe imię
07_20 Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
08_09 Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
11_22 Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
07_20 Święty Czesławie, głosicielu Pana
07_16 Sprawco ludzkiego zbawienia
07_21 Dziś wyśpiewujmy z radością
- Na początku było Słowo
07_31 Słodyczą, Jezu, Tyś bez miary
07_29 Przez ciebie, Marto, wznosimy modlitwy
07_31 Oddajmy hołd Ignacemu
- Władco potężny, wierny Boże
07_26 Bóg Dawidowi złożył obietnicę
07_16 Dalekich gwiazd Stworzycielu
06_16 Sławmy Lutgardę roztropną
- Teraz wzywam Ciebie, Duchu

Zaloguj się, aby dodać komentarz!